Teater

Astrid Lindgren har skrivit teaterversioner av många av sina böcker. Hennes engagemang i pjäserna var starkt och hon hade tydliga uppfattningar om hur hon ville att de skulle spelas för att bli så bra som möjligt. Att följa upp den kvalitetsambitionen i hela världen är ett av våra viktigaste jobb på Astrid Lindgren Aktiebolag.

 • 1.

  En del undrar hur man går till väga om man vill sätta upp en pjäs av Astrid Lindgren. Här berättar vi kort om processen.

 • 2.

  En person eller grupp har en idé om att sätta upp en pjäs som bygger på någon av Astrid Lindgrens böcker.

 • 3.

  Innan en pjäs framförs offentligt måste du ta reda på om rättigheterna är lediga och hitta ett manus som du kan använda. Astrid Lindgren skrev många pjäsmanus själv, men det finns flera andra dramatiseringar tillgängliga också. Alla godkända manus hittar du hos våra förlag.

 • 4.

  Om rättigheterna är lediga så får du ett antal manus till påseende av förlaget. Av dessa väljer du vilket du vill använda. Om det inte finns något färdigt manus skrivet baserat på den bok du vill spela, så ansöker du om lov hos Astrid Lindgren Aktiebolag att få göra en egen dramatisering.

 • 5.

  Att få tillstånd att skriva ett nytt manus är inte självklart eftersom det är en tidskrävande och komplicerad process. Teateransvarig på Saltkråkan läser manuset och jämför med boken så att dramatiseringen i alla avseenden håller sig tillräckligt nära Astrid Lindgrens originalverk och intentioner.

 • 6.

  När en dramatisering är vald, eller i undantagsfall, nyskriven och sedan godkänd av Astrid Lindgren Aktiebolag, skrivs kontrakt med teaterförlaget. I kontraktet som skrivs framgår vilka rättigheter och skyldigheter som gäller, samt hur allt ska redovisas.

Astrid skrev ett stort antal manus själv men andra har också gjort dramatiseringar av böckerna. Det innebär att för den som vill sätta upp en föreställning finns de flesta av hennes berättelser som teatermanus i en eller flera versioner. Det finns manus som är speciellt framtagna och anpassade till barngrupper och amatörgrupper med många skådespelare.

Teaterförlaget har manus och hjälper till

För den som sätter upp en pjäs och spelar för offentlig publik är det viktigt att inte få konkurrens av samma eller liknande pjäs vid ungefär samma tid och på samma plats. För att hålla ordning på alla förfrågningar och spelrätter har vi hjälp av teaterförlag. De har alla godkända manus och den som vill sätta upp en pjäs kan få bra hjälp i valet av manus.

Om du vill skriva ett nytt manus

Om du inte hittar något färdigt manus som passar så kan du skriva ett eget. Vägen till ett godkänt manus är dock lång och vi har hårda krav på kvalitet. Nedan följer några saker som är viktiga att tänka på och ta hänsyn till.

 

Specialregler för skolor och daghem

Om Astrid Lindgrens böcker inspirerar barn i en skolklass att skriva en pjäs, som inte är precis som berättelsen är skriven i böckerna, kan man i en sluten grupp känna frihet att upptäcka glädjen i detta. En skolklass eller dagisgrupp med barn kan ha jättekul i klassrummet och får i sin privata sfär göra vad de vill med berättelserna. Men om lärare skriver manus till sina elever är det Astrid Lindgrens historia som ska förmedlas och inte något annat.

Offentligt framförande

Om man bjuder in extern publik, vare sig man säljer biljetter eller inte, så räknas föreställningen som offentligt framförande. Då måste teaterförlaget kontaktas för att ge tillstånd att spela överhuvudtaget. Pjäsen ska givetvis också spelas efter ett godkänt manus.

Hitta rätt teaterförlag

Hela världen förutom tyskspråkiga förfrågningar: www.nordiska.dk
Tyskspråkiga området: www.kindertheater.de
Svenska amatörgrupper kan vända sig hit: www.atr.nu

Offentligt framförande.

Så definieras alla föreställningar som inte ges inför en ”sluten krets” – exempelvis den egna föreningens årsmöte, dit endast föreningens medlemmar har tillträde. Om allmänheten har tillträde, betraktas föreställningen som offentlig.

Elever i skolor kan utan tillstånd uppföra skyddade teaterverk inför den egna skolans elever och övrig skolpersonal. Publik får dock inte vara större än 50 personer. Affischering eller annonsering utanför skolan får inte förekomma och om elevernas föräldrar har tillträde, betraktas föreställningen som offentlig.

Källa: www.atr.nu