Musik

I samband med teateruppsättningar och filmatiseringar av Astrid Lindgrens böcker skrev hon en rad fantastiska sångtexter som tonsatta blivit tidlösa klassiker. Vi får ofta frågor om vad som gäller när sånger ska framföras i offentliga sammanhang eller när någon vill spela in en av Astrid Lindgrens sånger.

En nationell sångskatt

Ursprungligen kom sångerna ofta till för att förstärka den bild eller stämning som regissören eller Astrid Lindgren själv var ute efter. Sångerna är nästan alltid skrivna för en speciell person och för att sjungas av barn på ett språk som tilltalar barn. Med fantastiska kompositörer har sångerna med tiden blivit klassiker och sjungits under sångstunder i alla möjliga sammanhang. Det tycker vi är jätteroligt.

Dubbla upphovsmän

Alla sångerna har dubbla rättighetsinnehavare, eftersom de består av både text och musik. Astrid Lindgren Aktiebolag äger rättigheterna till själva texterna men vi har överlåtit åt olika musikförlag att hantera rättighetsförfrågningar. Där kan man ansöka om rätten att använda texterna i olika sammanhang, till exempel om man vill göra en ny sångbok. Musiken är ofta förlagd på samma förlag, men respektive kompositör äger rätten att bestämma över sin del av helheten.

Det här gäller om du vill använda en sång

Den som vill spela in en CD eller ge ut en sångbok kontaktar helt enkelt det förlag där sången eller sångerna är förlagda och skriver kontrakt med dem.

Om man vill framföra sångerna offentligt, i verkligheten eller i inspelad version, så ska detta anmälas till STIM. Det är den som är ansvarig för platsen/händelsen där sångerna framförs som ansvarar för rapport till STIM.

Ny musik

I samband med teaterföreställningar uppstår ibland frågan om att skriva ny musik. Vi vill helst att man använder den ursprungliga musiken eftersom den är så bra och oftast skapad i nära samarbete med Astrid Lindgren själv. Men ibland behöver man skapa nytt och då är det förstås viktigt att tänka på att den nya musiken ska passa till sin berättelse. Vid alla sådana tillfällen måste det ske i samråd med teaterförlaget och Astrid Lindgren Aktiebolag och inget sådant alster får förläggas eller kommersialiseras utan Astrid Lindgren Aktiebolags medgivande.

Ibland säger vi nej

Eftersom sångerna är så nära knutna till sina berättelser och karaktärer tillåter vi inte att de används i reklamsammanhang för andra produkter eller företeelser. Astrid Lindgrens karaktärer kan bara marknadsföra sig själva. En viss sång kan såklart göra reklam för en skiva eller en teaterföreställning där den ingår, men inte marknadsföra något utanför sitt sammanhang. Vi tillåter inte heller att någon bryter ut textstycken för användning i andra sammanhang eller ger ut sångerna med ny text.