Licensprodukter

Tillsammans med kvalitativa, väl etablerade företag, verksamma i en mängd olika branscher har vi skapat många fina produkter med utgångspunkt i Astrid Lindgrens verk. Det finns ett stort intresse, både från oss och från marknaden, för att utveckla fler produkter och vi får många förslag presenterade för oss. Här kan du läsa mer om hur vi ser på licensprodukter.

 • 1.

  Många har idéer om saker de vill göra och vi får väldigt många förfrågningar om licenser, varför vi här beskriver kort hur vi arbetar med dessa frågor.

 • 2.

  Först vill vi bara ha en kort presentation av din idé och ditt företag. Om Astrid Lindgren Aktiebolag tycker att din idé är spännande och bra leder detta till en fördjupad dialog.

 • 3.

  Därefter vill vi gärna se din marknads- och aktivitetsplan. Vad vill du göra och när, på vilka marknader, genom vilka distributions- och försäljningskanaler, vilka är målgrupperna och hur ska produktionen gå till?

 • 4.

  Om vi båda vill gå vidare, tas licensavtalsförslag fram av Astrid Lindgren Aktiebolag eller av vår agent. I korthet innehåller det villkor för a) godkännandeprocess, b) produktion, c) royalty och förskottsbetalning samt d) avtalsperiod och territorium.

 • 5.

  Därefter följer produktutvecklings- lanserings- och uppföljningsfaserna. Astrid Lindgren Aktiebolag är med och godkänner varje steg i produktutvecklingen, från idé och skiss till prototyper och färdiga produkter.

 • 6.

  Inför lanseringen går man tillsammans igenom marknadsförings- och försäljningsplaner vilka löpande följs upp under licensperioden.

Våra utgångspunkter

Vart ska du vända dig?

Om du undrar vilket utbud som finns på den svenska marknaden eller om du själv är intresserad av att få en licens är du välkommen att kontakta oss.

Karaktärer

Astrid Lindgren var mycket restriktiv när det gällde hur andra fick använda och utveckla hennes verk. Hon ville att hennes påhitt skulle fortsätta att vara sig själva och hon ogillade idén att andra skulle ta hennes verk som utgångspunkt för egna idéer. Därför är det inte tillåtet att fritt använda hennes karaktärer. Astrid Lindgrens karaktärer finns bara i böckerna, på teater, i spel och på film. Allt användande kräver tillstånd, oavsett om det är kommersiellt eller inte.

 

LIMA

Astrid Lindgren Aktiebolag är anslutna till LIMA – International Licensing Industry Merchandisers Association: www.licensing.org