Bilder

Det finns många bilder som är starkt förknippade med Astrid Lindgrens verk, alltifrån fotografier från filmerna till olika bokillustrationer. Att arkivera, hantera och i många fall låta restaurera dem är något som vi på Astrid Lindgren Aktiebolag ägnar mycket tid åt. Här kan du läsa mer om bilder och hur de får användas.

Text och bild hänger ihop

Nästan alla Astrid Lindgrens böcker är illustrerade, textböckerna i svartvitt och bilderböckerna i färg. För många svenskar är karaktärerna nära förknippade med den bild illustratören har skapat. Vi känner Ingrid Vang Nymans Pippi Långstrump som den enda rätta, på samma sätt som Emil i Lönneberga bara kan se ut som den Emil Björn Berg tecknat, eller Karlsson på taket som den lille, lagom tjocke man i blåbyxor och rutig skjorta som Ilon Wikland ritat.

Många av originalillustrationerna har följt med i utländska utgåvor, men ofta har utländska förlag valt egna illustratörer som gjort egna tolkningar. Astrid Lindgren Aktiebolag arbetar dock aktivt för att utländska förlag i första hand ska välja de svenska originalillustrationerna.

Vem ska kontaktas i rättighetsfrågor?

Astrid Lindgren Aktiebolag äger den ekonomiska upphovsrätten till Ingrid Vang Nymans bilder. Hon har illustrerat bland annat böckerna om Pippi Långstrump, Kajsa Kavat och Barnen i Bullerbyn. Övriga illustrationer ägs av illustratörerna själva.

För att läsa om andra illustratörer som bidragit med bilder till Astrid Lindgrens böcker, titta här

Vad används bilderna till förutom böcker?

Många vill ha tillstånd att utnyttja bilder ur böckerna för att illustrera till exempel en tidningsartikel, ett program för en teaterföreställning eller i samband med någon utställning. I de fall det finns en naturlig koppling till verken i sammanhanget där bilden skall återges så tillåter vi i princip alltid publicering. När det gäller bilder av andra illustratörer än Ingrid Vang Nyman så ska rättighetshavaren till dessa bilder tillfrågas. Hur återgivning av bilder skall ersättas varierar beroende på till exempel storlek, publikation, upplaga och måste avgöras från tillfälle till tillfälle.

Ibland säger vi nej

Vi tillåter inte att bilder av Astrid Lindgrens karaktärer används i sammanhang där det inte finns någon förankring till originalet, exempelvis i tidningsartiklar som handlar om helt andra saker eller vid marknadsföring av produkter eller företeelser utan koppling till verken av Astrid Lindgren. Vill man göra nya illustrationer till Astrid Lindgrens verk så måste Astrid Lindgren Aktiebolag godkänna dem.

Kontaktuppgifter till andra upphovsrättsinnehavare

Bildmakarna Berg: maja@bildmakarnaberg.se
Ilon Wikland: ilon@ilon.se