Vår upphovsrätt

Upphovsrätten är den rätt som upphovsmannen har till sina verk och gäller både ekonomiskt och ideellt skydd. Den ekonomiska rätten ger ensamrätt att utnyttja verket ekonomiskt. Den ideella rätten innebär rätten att bli nämnd som upphovsman samt skydd mot att verket ändras eller framförs på ett sådant sätt att upphovsmannens konstnärliga ställning blir kränkt. Efter upphovsmannens död tillkommer rätten arvingarna i sjuttio år.

Astrid Lindgren Aktiebolag äger upphovsrätten till:

Konstnärer som har illustrerat Astrid Lindgrens böcker äger upphovsrätten till sina egna bilder. Ingrid Vang Nyman utgör det enda undantaget eftersom Astrid Lindgren Aktiebolag har förvärvat den ekonomiska upphovsrätten till alla hennes bilder.

Kompositörer som skrivit musik till något av Astrid Lindgrens verk, t.ex. för film och teater, äger rätten till sina egna kompositioner. Astrid Lindgren Aktiebolag äger rätten till de texter som Astrid Lindgren skrev.

Fotografer som tagit bilder av Astrid Lindgren äger upphovsrätten till sina egna bilder.

Citat

Att använda citat i artiklar eller rapporter är normalt helt tillåtet. Man får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. God sed innebär bland annat att upphovsmannen anges, och att citatet inte är till sådan omfattning att det kommer att utgöra huvuddelen i det nya verket. Citaträtten gäller bara begränsade delar ur ett material, exempelvis i syfte att undervisa eller att vetenskapligt granska texten. För att ett citat ska vara berättigat måste det ske i ett lojalt syfte och utan att kränka upphovsmannen.

Att uppträda som Pippi Långstrump

Privat får man förstås göra vad man vill, men i offentliga sammanhang är det inte tillåtet att ikläda sig rollen som Pippi Långstrump, eller någon av Astrid Lindgrens karaktärer. De karaktärer som Astrid Lindgren skrivit om finns inte “i verkligheten” annat än på teater.

Eventföretag och andra har därför inte rätt att låna Astrid Lindgrens karaktärer till några andra sammanhang än att spela teater, och då ska man ha kontrakt. Av respekt för författaren och hennes starka önskemål att låta figurerna vara precis bara det som hon själv kom på, är vi väldigt restriktiva till vilka sammanhang de kan användas i.

För dig som vill veta mer…

Om du vill veta mer om upphovsrätt för litterära verk så vill vi rekommendera ALIS hemsida. ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk och är stiftat av Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Där finns svar på de flesta frågor i ämnet.

www.alis.org